V drugem letu delovanja kluba sta bila ponovno izvoljena predsednik Emil Marinšek in tajnik Boris Maljevec