Predsednik 2010-2011: Bajec Rok

,
V rotarijskem letu 2010-2011, sta klub vodila predsednik Bajec Rok in tajnik Roman Tič