Predsednik 2011-2012: Igor Sterle

,
V rotarijskem letu 2011-2012, sta klub vodila predsednik Igor Sterle in tajnik Aleš Musič