Predsednik 2012-2013: Andrej Stare

,
V rotarijskem letu 2012-2013, sta klub vodila predsednik Andrej Stare in tajnik Igor Krevl