Predsednik 2014-2015: Rok Jaklič

,
V rotarijskem letu 2014-2015, sta klub vodila predsednik Rok Jaklič in tajnik Robert Novak