Predsednik 2015-2016: Marko Kajzer

,
Povzetek: V rotarijskem letu 2015-2016, sta klub vodila predsednik Marko Kajzer in tajnik Jana Šturm