Rotarijsko leto 2008-2009

predsednik Emil Marinšek

Rotarijsko leto 2007-2008

predsednik Emil Marinšek