Add Your Heading Text Here

Štiri rotarijska vprašanja

Polihistor Janez Vajkard Valvasor je v Slavi Vojvodine Kranjske opisoval resnične lepote, znamenitosti, šege in navade ter neobičajne pojave na območju Slovenije ob koncu 17. stol. Na več kot 3.500 straneh in v več kot 500 bakrorezih, ki jih je izdelal sam, je opisal tedanje življenje. In čeprav je Valvasor verjel v vraže o čarovnicah in grdobcih, pa je njegov zapis veren odsev tistega časa.

Valvasor je za raziskavo presihajočega Cerkniškega jezera, ki je bila objavljena v Slavi vojvodine Kranjske, leta 1687 kot prvi Slovenec prejel priznanje in bil izvoljen za člana angleške kraljeve družbe, Royal Society, v Londonu.