Izvor imena Carniola

Grb vojvodine Kranjske

Grb vojvodine Kranjske prikazuje orla z 12 peresi in rumeno-rdečim ležečim polmesecem. Spodaj se pod osrednjo krono ponovi isti motiv še na ščitu. Od tod izvira tudi orel v podobi Rotary Kluba Ljubljana Carniola.

Carniola, Karniola, Crein ali Kranjska?

Karniola (lat. Carniola) je bila zgodnje srednjeveška slovanska kneževina na področju današnje osrednje Slovenije, ki se je razvila po zatonu rimske države in selitvah narodov.

O kneževini Karnioli je malo znanega, saj je v zgodovinskih virih o njej le nekaj omemb. Med zgodovinarji in arheologi prevladuje mnenje, da se je razvila na prehodu iz 8. v 9. stoletje na področju zgornjega Posavja, s prvotnim središčem v Carniumu (današnji Kranj).