2017 – 2018

Predsednik Ranko Kurtovič

Carniola 10 let Domacija Novak 2018-04

10. obletnica Rotary kluba Ljubljana Carniola

10. obletnica Rotary kluba Ljubljana Carniola

Predsednik 2017-2018: Ranko Kurtovič

,
V rotarijskem letu 2017-2018, sta klub vodila predsednik Ranko Kurtovič in tajnik Uroš Kos