V rotarijskem letu 2009-2010, sta klub vodila predsednik Jože Potočar in tajnik Zdravko Zore