V rotarijskem letu 2012-2013, sta klub vodila predsednik Andrej Stare in tajnik Igor Krevl