V rotarijskem letu 2013-2014, sta klub vodila predsednik Stane Mahkovec in tajnik Jože Potočar