V rotarijskem letu 2014-2015, sta klub vodila predsednik Rok Jaklič in tajnik Robert Novak