Predsednik 2015-2016: Marko Kajzer

Povzetek: V rotarijskem letu 2015-2016, sta klub vodila predsednik Marko Kajzer in tajnik Jana Šturm

Vsebina Blog posta:

V letu 2015-2016, sta klub vodila predsednik Marko Kajzer in tajnik Jana Šturm

Ali je pošteno do vseh?

 

Cehovska pravila srednjeveških pekov so bila poštena, enaka za vse. Kdor jih je kršil, je bil kaznovan. Nepoštenje ni bilo samo sramotno, temveč tudi ostro kaznovano. Peka, ki so ga v srednjeveški Ljubljani zasačili, da je pekel manjše hlebce od zapovedanih, so zaprli v posebno kletko in ga ob splošnem zasmehovanju meščanov s Čevljarskega mostu namočili v Ljubljanico.

Ali je resnično?

 

Polihistor Janez Vajkard Valvasor je v Slavi Vojvodine Kranjske opisoval resnične lepote, znamenitosti, šege in navade ter neobičajne pojave na območju Slovenije ob koncu 17. stol. Na več kot 3.500 straneh in v več kot 500 bakrorezih, ki jih je izdelal sam, je opisal tedanje življenje. In čeprav je Valvasor verjel v vraže o čarovnicah in grdobcih, pa je njegov zapis veren odsev tistega časa.

Ali spodbuja dobro voljo in prijateljstvo?

 

Kozolec je posebnost slovenske kmečke arhitekture. Kot lesena, s strani odprta stavba za sušenje sena in drugih poljskih pridelkov je še vedno v uporabi po Sloveniji in tudi v primestnih naseljih v okolici Ljubljane. Zanimiv je kontrast več kot dvesto let starih kozolcev in bližnjih stolpnic.

Kozolec je lahko enojni ali dvojni, ki mu rečemo tudi toplar. Nekateri so bili v svojih časih narejeni brez enega samega žeblja in veliko spretnosti, složnosti in prijateljstva je bilo potrebno pri postavljanju teh lesenih lepotcev. Dobro voljo pa so kozolci sprožali tudi ob spravilu sena. Seveda je šlo ob tem kmečkem opravilu za druženje in skupinsko delo, pogostokrat pa se je pod noč na kopicah suhe dišeče trave “zgodila” tudi ljubezen.

Ali bo v dobro vseh?

 

Ni veliko živali, ki bi bile tako univerzalen simbol delanja dobrega, kot je to čebela. Čebela oprašuje cvetove in s tem razširja življenje. Z zbiranjem medičine in proizvajanjem drugih čebeljih pridelkov človeku ponuja hranilo, zdravilo in po sladek.

Za razširjanje dobrega je zaslužen tudi Anton Janπa, ki je poznan kot začetnik modernega čebelarstva in eden izmed  najboljših poznavalcev čebel. Sicer akademsko izobraženi slikar je v 18. stol. deloval kot prvi učitelj čebelarstva na dunajskem cesarskem dvoru.

Podobne objave

Spletna stran uporablja piškotke. Za nastavitve piškotkov kliknite tukaj.