V rotarijskem letu 2015-2016, sta klub vodila predsednik Marko Kajzer in tajnik Jana Šturm