V rotarijskem letu 2016-2017, sta klub vodila predsednik Niko Slavnič in tajnik Matjaž Loborec