V rotarijskem letu 2017-2018, sta klub vodila predsednik Ranko Kurtovič in tajnik Uroš Kos