V rotarijskem letu 2018-2019, sta klub vodila predsednik Robert Novak in tajnik Rok Jaklič