Posts

Predsednik 2008-2009: Emil Marinšek

,
V drugem letu delovanja kluba sta bila ponovno izvoljena predsednik Emil Marinšek in tajnik Boris Maljevec