Posts

Predsednik 2008-2009: Emil Marinšek

,
V drugem letu delovanja kluba sta bila ponovno izvoljena predsednik Emil Marinšek in tajnik Boris Maljevec

Predsednik 2007-2008: Emil Marinšek

,
V rotarijskem letu 2007-2008 sta klub vodila predsednik Emil Marinšek in tajnik Boris Maljevec. Prvo uradno srečanje bodočega Rotary Kluba je bilo v četrtek 13. septembra 2007 ob 20h, v prostorih O.K. Consulting d.o.o., Celovška 291, …