Posts

Predsednik 2013-2014: Stane Mahkovec

,
V rotarijskem letu 2013-2014, sta klub vodila predsednik Stane Mahkovec in tajnik Jože Potočar

Predsednik 2009-2010: Jože Potočar

,
V rotarijskem letu 2009-2010, sta klub vodila predsednik Jože Potočar in tajnik Zdravko Zore