Posts

Predsednik 2018-2019: Robert Novak

,
V rotarijskem letu 2018-2019, sta klub vodila predsednik Robert Novak in tajnik Rok Jaklič

Predsednik 2014-2015: Rok Jaklič

,
V rotarijskem letu 2014-2015, sta klub vodila predsednik Rok Jaklič in tajnik Robert Novak